تهران  نیویورک  تورنتو  سیدنی  پکن  لندن  دبی  
فرم درخواست حواله

 
شهر و کشور

 

Invalid Input

Country & city
نام بانک

 

Invalid Input

Bank Name
نام صاحب حساب

 

Invalid Input

A/C Name
شماره حساب

 

Invalid Input

A/C NO
کد سوئیفت

 

Invalid Input

Swift Code
کد روتینگ

 

Invalid Input

Routing Code
شماره حساب بین المللی

 

Invalid Input

IBAN NO
تلفن گیرنده

 

Invalid Input

Receiver Tell NO
علت حواله

 

Invalid Input

Transfer Cause
میلغ و نوع ارز

 

Invalid Input

Kind & Amount
کارمزد حواله

 

Invalid Input

Transfer fees
نحوه پرداخت ریالی حواله
واریز به حساب بانکی با قید شماره حساب چک بانکی به شماره مبلغ توضیحات

 

Invalid Input

 

Invalid Input

 

Invalid Input

 

Invalid Input

 

مشخصات فرستنده حواله

نام
نام خوانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
آدرس
تلفن
فکس